Nora

Specificaties

De overdracht over van bed naar rolstoel of vanuit een rolstoel naar het toilet laadt het bewegingsapparaat van verpleegkundigen aanzienlijk en daarmee een van de meest inspannende activiteiten van het verplegend personeel. Onze nieuwe Raising NORA biedt hier een duidelijke facilitering en effectieve verlichting bij de dagelijkse verzorging.